Anthropological Index Online

Advanced search results

TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Att gå för lånft? Genre som metod för att studera rörelsemönster 2022 Tidsskrift for kulturforskning (1): 15-30
 • Susanne Österlund-Pötzsch
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Framtidens former: Hur genrer formar förståelsen av en klimatförändrad framtid i folkloristiska frågelistsvar 2022 Tidsskrift for kulturforskning (1): 31-48
 • Camilla Asplund Ingemark
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Fortellinger til kommisjonen: Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv 2022 Tidsskrift for kulturforskning (1): 49-64
 • Stein R. Mathisen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
'utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede': Tradering og sjangre på den digitale allmenningen 2022 Tidsskrift for kulturforskning (1): 65-86
 • Guro Flinterud
 • Ida Tolgensbakk
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd 2022 Tidsskrift for kulturforskning (2): 13-31
 • Karen V. Lykke
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Forestillinger om villhet og kontroll: Produksjonslandskap og rekreasjonslandskap i Asbjørnsens folkesagn 2022 Tidsskrift for kulturforskning (2): 33-51
 • Erica Colman-Denstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Hvor går grænsen? Om naturfredning som oversættelse fra virkelighed til kort 2022 Tidsskrift for kulturforskning (2): 53-67
 • Nina Toudal Jessen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Pilegrimsruter som iscenesatte landskap: Tilrettelegging, navigasjon og opplevelser langs St. Olavsvegene 2022 Tidsskrift for kulturforskning (2): 69-93
 • Hannah Kristine Lunde
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
'Vad håller folk på med?' En studie av Coronaviruset, självreglering och kulturella stereotyper 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 9-22
 • Fredrik Nilsson
 • Lena Marander-Eklund
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Selv tiden står stille: Hverdagslivets mange tidsligheder under en nedlukning 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 23-44
 • Tine Damsholt
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Inte som andra jular: Kreativa lösningar och corona-anpassade traditioner 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 45-60
 • Susanne Nylund Skog
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Covid-1984: En studie av motnarrativ om koronatiltak 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 61-81
 • Tove Ingebjørg Fjell
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
'Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread': En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 83-96
 • Ida Tolgensbakk
 • Jakob Löfgren
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Videodokumnetasjon og korona - Memoar som samtidssamlar 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 97-101
 • Line Grønstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Minneord. Bente Gullveig Alver 1941-2020 2021 Tidsskrift for kulturforskning (1): 109-11
 • Eva Reme
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Tala tillbaka. Att berätta sitt liv vid 1900-talets mitt från en minoritets-position som rom och resande 2021 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-26
 • Charlotte Hyltén-Cavallius
 • Lotta Fernstål
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
På sporet av en jernbane- uniform: Ulike analytiske tilnærminger til en museumsgjenstand 2021 Tidsskrift for kulturforskning (2): 27-42
 • Guro Nordby
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade 2021 Tidsskrift for kulturforskning (2): 43-58
 • Hanne Weisser
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Grankvistar, äppelkaka och improvisation: Erfarenheter av arbetet bakom personliga begravningsritualer 2021 Tidsskrift for kulturforskning (2): 59-77
 • Hanna Jansson
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Fra Hulda til hijab: Om ubehaget i bunadskulturen 2021 Tidsskrift for kulturforskning (2): 79-94
 • Trude Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Lokale historier. Lokalhistorie, muntlig historie og historiefag i et historiografisk perspektiv 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 5-28
 • Dag Hundstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Meningsløs naturalitet? Antropomorfisme og sjangerforståelse i norske avisanmelderes reaksjoner på Løvenes konge (2019) 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 29-41
 • Guro Flinterud
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Furstebild, samhällsspegel och självorganiserande av minnet. Om avsändare och mottagare i minnesmärkenas nordiska historia 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 43-66
 • Mattias Ekman
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Med døden i lommen. Det private dødslejefotografi i smartphonen æra 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 67-83
 • Jannie Uhre Ejstrud
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Topografernes natur. Natur og naturhistorie i dansk-norske topografier 1750-1820 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 85-100
 • Signe Mellemgaard
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Den teosofiske losjen 'Klippen': alternativ religiøsitet på Leirvik i Stord på 1920-talet 2020 Tidsskrift for kulturforskning (1): 101-18
 • Richard Johan Natvig
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Stiklestad - historisk grunn 2020 Tidsskrift for kulturforskning (2): 13-28
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød. Slang og synonymer som kulturhistorie 2020 Tidsskrift for kulturforskning (2): 29-43
 • Ole Marius Hylland
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
'Je suis sick of this shit'. Terrorangrep, memetisk kultur og digitale sorgriter 2020 Tidsskrift for kulturforskning (2): 45-66
 • Kyrre Kverndokk
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
'Djevelens finger' - en forbannelses iscenesettelse på Hamar 2020 Tidsskrift for kulturforskning (2): 67-86
 • Åmund Norum Resløkken
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Jakten på gulatingstedet. En sagnhistorie 2020 Tidsskrift for kulturforskning (2): 87-110
 • Audun Kjus
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Med tanke på läsarna. Resebloggandets narrativa och sociala balansgång 2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 5-22
 • Hanna Jansson
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Døden flytter hjemmefra. Barn i og utenfor begravelser på 1900-tallet 2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 23-41
 • Audun Kjus
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Virkelighetskrim. Mysteriers møteplass 2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 43-58
 • Helge Ridderstrøm
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden 2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 59-81
 • Tove Ingebjørg Fjell
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Kjærlighetens kår. Balladen om Bendik og Årolilja – med blikk på brytningen mellom kvinnens samtykkerett og foreldres råderett ved giftermål 2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 83-101
 • Hanne Weisser
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Återbruk av det industriella kulturarvet i kulturarvsindustrin. Ett landsbygdsperspektiv 2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 13-34
 • Per Strömberg
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Omvärdering av kulturarv. Gruvstaden Kiruna i förändring 2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 35-56
 • Jennie Sjöholm
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Demokratisk industriarv? Kulturarvifisering og identitet i øvre Telemarks verdensarvområde 2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 57-79
 • Steffen F. Johannessen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven 2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 81-101
 • Torgeir Rinke Bangstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
I skyggen av den gule røyken. Erfaringer med teater og industri 2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 103-10
 • Tor Arne Ursin
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Fra søstersolidaritet til kulturkrasj.Om hvordan Kvinne kulturfestivalen endret kvinne-bevegelsen 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 5-23
 • Ingrid Birce Müftüoglu
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Eksemplarisk usedelighet. Eilert Sundts bruk av eksempler i Om sædeligheds-tilstanden (1857) 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 25-38
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Aktualisering av legenden om St. Sunniva og øyen Selja: Mellom diktning og historie 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 39-53
 • Torunn Selberg
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Musikalsk nasjonsbygging. Ekspansjon og grenseforhandlinger i Norsk kulturråds musikkpolitikk 1965-2015 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 55-71
 • Heidi Stavrum
 • Ole Marius Hylland
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet? Norske holdninger til vaksinasjon og svineinfluensa-pandemien i 2009 til 2010 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 73-88
 • Karine Aasgaard Jansen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
22. juli-fortellinger og for hand lingen om hva terroren skal bety for fremtiden 2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 89-106
 • Claudia Lenz
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Tidene på sidene. Om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk 2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-26
 • Sine Halkjelsvik Bjordal
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Troen på ANT i folkloristisk forskning 2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 27-43
 • Åmund Norum Resløkken
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473
Folkfest kring lokalhistoriska betydelser. Kulturarvsbetonade festivaler för främjandet av lokal identitet på postindustriella mindre orter 2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 45-65
 • Paul Agnidakis
H6/KVT [TIDSSKRIFT-] 1502-7473