Anthropological Index Online

Advanced search results

These search results show articles and films where .
TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Tudor Pamfile. Contibuţii bibliografice (II)2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (1): 11-37
 • Petre Florea
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Tipologia acoperitorilor poalelor cămăşii femeieşti în spaţiul cuprins între Prut şi Nistru2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (1): 39-54
 • Maria Bâtcă
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Ipostazele răului în substratul practicilor magico-rituale şi al credinţelor de la naştere2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (1): 55-61
 • Narcisa-Alexandra Ştiucă
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Petru Caraman. Numele Savantului2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (1): 3-9
 • Petru Ursache
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Mihai Pop (1907-2000)2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 111-15
 • Alexadru Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Mioriţa şi caloianul2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 129-36
 • Petru Ursache
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Mioriţa la aromâni (elemente mioritice în poezia populară aromână)2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 137-44
 • Nicolae Saramandu
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Legenda despre regina oilor. Mioriţa2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 145-52
 • Sabina Ispas
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Abordarea etnomuzicologică a mioriţei. Popas retrospectiv2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 153-9
 • Vasile Vasile
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Cercetarea etnologică în România - de la începtur până în zilele noastre2000 Revista de etnografie şi folclor 45 (2-3): 161-82
 • Alexandru Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Din Carpaţi până-n Caucaz, ce a fost, ce-a mai rămas. Limbă vorbită şi datini străbune românii depărtaţi de baştină (II)1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 169-83
 • Victor Cirimpei
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Cercetători străini despre cultura populară românească1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 203-16
 • Nicolae Constantinescu
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Mitul literar şi mitul folcloric1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 216-25
 • A. Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Colinde si urări de anul nou din Micherechi (Ungaria)1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 233-7
 • Samule Domokos
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Miturile populare în societatea românească contemporană1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (1): 67-72
 • Constantin Eretescu
H6/KVQ [REVISTA-]
Tudor Pamfile. Contribut'ii biobibliografice (I)1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 185-202
 • Petre Florea
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Personaje demonice în basme româneşti, ruseşti şi ale altor popoare1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 157-67
 • Antoaneta Olteanu
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Formulă şi sacru în acatiste1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 225-33
 • Cristina Romanof
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Rolul miturilor şi al rtualurilor în mecanismul memoriei colective1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (2/3): 137-55
 • Irina Stanculescu
H6/KVQ [REVISTA-]1220-5370
Regândind sacrificiul1999 Revista de etnografie şi folclor 44 (1): 47-57
 • Ofelia Văduva
H6/KVQ [REVISTA-]
Arta populară românească la sfârşitul mileniului II. Tendinţe şi perspective1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 199-216
 • Maria Bâtcă
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Tipologia înventorilor de cap în spaţiul prut şi nistru1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 259-74
 • Maria Bâtcă
 • Valentin Zelenciuc
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Strategi matrimoniale şi rezolvări epice în cântecul nunului1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 155-60
 • Nicolae Constantinescu
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Etnologia urbană - o posibilă metodă de cercetare1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (1/2): 89-98
 • Alexandru Dobre
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Documente etnofolclorice cultură tradiţională şi mentalitate în vremea Lui Mihai Viteazul (1). Lectura etnologică a documentelor externe1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 161-76
 • A. Dobre
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Unele aspecte ale comportamentului demografic al populaţei din Dobrogea1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 217-23
 • Silvia Dobre
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Efectul relaţiei dintre cercetător şi subiect asupra textului folcloric1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 225-30
 • Ioana-Ruxandra Fruntelata
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Documente arhivistice din sate Transilvane privind războaiele antinapoleoniene1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (1/2): 73-88
 • Ana Grama
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Costumul popular românesc şi moda contemporană1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 189-97
 • Olga Horşia
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
S. Fl. Marian, ajutor de preot şi cathiet la voloca şi siret1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 275-92
 • Paul Leu
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Protecţie şi vindecare - magia scrisului şi a cărţii1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (1/2): 43-72
 • Alexandru Ofrim
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Şarpele casei - ipostaze1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (1/2): 29-42
 • Antoaneta Olteanu
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Folclor muzical din Vădăstriţa - Romanaţi1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (1/2): 7-27
 • Gheorghe Oprea
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Cronos şi muzele - schiţă de studiu comparat a unei comunităţi rurale de pe valea mijilocie a Gilortului - Vladimir, din perspectiva materialelor culese în 900 şi azi1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 183-7
 • Nicolae Panea
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Colinda din mehala1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 177-81
 • Ovidiu Papană
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Proverb şi context (II)1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 249-58
 • Pavel Ruxandoiu
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Caracteristici muzicale ale recitării sacre în biserca ortodoxă română1998 Revista de etnografie şi folclor 43 (3): 231-48
 • Nicolae Teodoreanu
H6/KVE [REVISTA-]0034-7981
Folclorişti şi etnografi români contemporani: Georgeta Stoica1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 317-21
 • Anonymous
H6/KVQ [REVISTA-]
Un nume de referinţă în folcloristica românească: Alexandru Bogdan1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 279-85
 • Constantin Catrina
H6/KVQ [REVISTA-]
Folclor şi etnografie în discursurile de recepţie rostite la academia română1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (5-6): 483-503
 • Al. Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]
Folclor şi etnografie în discursurile de recepţie rostite la Academia Română1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 259-78
 • Alexandru Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]
Un clasic al etnografiei şi folkloristicii româneşti: Tudor Pamfile1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 340-3
 • Alexandru Dobre
H6/KVQ [REVISTA-]
Colindatul cu măşti - 'Iapa' - în zona Hârşovei1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 325-8
 • Alexandruq Dogaru
H6/KVQ [REVISTA-]
Preocupări de etnografie şi folclor la revista 'Ramuri' (1905-1947)1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 343-8
 • Petre Florea
H6/KVQ [REVISTA-]
Construirea strigoiului1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (5-6): 377-400
 • Otilia Hedeşan
H6/KVQ [REVISTA-]German summary
Meşteşuguri ţărăneşti - Prelucrarea lutului. Olăritul1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (5-6): 411-28
 • Radu Octavian Maier
H6/KVQ [REVISTA-]
Cultura pepenilor în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 332-6
 • Tudor Mateescu
H6/KVQ [REVISTA-]
Câteva observaţii cu privire la un 'calendar' popular al recoltării materiei prime necesare obţinerii coloranţilor naturali1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 249-58
 • Mihail Mihalcu
 • Radu Octavian Maier
H6/KVQ [REVISTA-]
Ctitori ai Archivei Naţionale de Folclor: Nicholae Densuşianu1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 336-40
 • Ilie Moise
H6/KVQ [REVISTA-]
Emanoil Bucuţa sau cântecul pământului românesc1997 Revista de etnografie şi folclor 42 (3/4): 295-304
 • Eugen Mrinescu
H6/KVQ [REVISTA-]