Anthropological Index Online

Advanced search results

These search results show articles and films where .
 • 1
 • 2
TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Obiceiuri de paşti î Slovacia - contexte şi simboluri1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 211-16
 • Zuzana Beňušková
*H6/KVQ [ANALELE-]
Le sacrifice sanglant et la pitié chrétienne1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 120-6
 • Ioan Boldureanu
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Die Volksmedizin in zwei banater Dorfer: Borlovenii Vechi und Pătaş (Caraş-Severin) (die Magie des Zauberspruchs Heilpflanzen)1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 76-86
 • Ion Chelcea
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Gebräuche während der grossen Fastenzeit und Passions Woche1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 192-7
 • Blagoe Ciobotin
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Easter traditional customs in Arad county1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 172-82
 • Elena Rodica Colta
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Tehnici de vopsire a fibrelor textile cu coloranţi obţinuţi din produse naturale1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 303-10
 • Tatiana Costinaş
*H6/KVQ [ANALELE-]
Aspects of Valea Mureşului ethnology1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 46-8
 • N. Dolângă
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Cucii - un sumum de obiceiuri precreştine1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 139-51
 • Ion I. Drăgoescu
*H6/KVQ [ANALELE-]
Rapports de parenté dans une famille traditionnelle de l'Almăj (aux XVIIIè-XXe siècles)1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 49-75
 • Lidia Maria Gaga
*H6/KVQ [ANALELE-]
The symbolic significance of the legend of Saint George in agrarian civilisations1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 127-38
 • Aristida Gogolan
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Les Pâques, la fête de la fertilité1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 161-71
 • Delia Grigore
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Les Pâques des ancêtres au sud-ouest de l'espace traditionnel roumain1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 183-91
 • Ottilia Hedeşan
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Slovacii în Banat - de la colonizare pânăîn prezent1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 204-10
 • Pavel Hláşnik
*H6/KVQ [ANALELE-]
Des coutumes et des traditions des minorités nationales bulgares de Banat1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 236-45
 • Carol Matei Ivanciov
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Maures et chrétiens1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 250-9
 • Gabriela Luca
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Les chevaux de Saint Théodore1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 152-5
 • Maria Mândroane
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Easter customs cycle and its symbol among population of Voivodina1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 198-203
 • Vesna Marjanovici
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Metode moderne de cercetare interetnică1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 260-71
 • Gârlan Mictat
*H6/KVQ [ANALELE-]
Les fêtes de Pâques dans les traditions de Banat1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 156-60
 • Nicolae Morar
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Des coutumes et des traditions de printemps chez les Bulgares de Banat1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 246-9
 • Agata Peiov
 • Ecaterina Mirciov
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Icons in the context of the easter celebration1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 112-19
 • Iuliana Popescu
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Colecţia de icaone pe sticlă bănăţene de la Muzeul Banatului1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 87-111
 • Nicolae Săcară
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Notes fur l'historique de la colonisation des Tchèques dans le Banat roumain; moeurs de printemps à la population tchèque du sud du Banat roumain1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 231-5
 • Jaroslav Svoboda
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Architecture et occupations traditionelles en 'zones périurbain es' ([la municipalité] de Resiţa1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 9-35
 • Mircea Taban
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Apecte ale activităţii ASTREI in lumea satului bănăţean1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 36-45
 • Şerban Vlad
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Spring traditions and rituals of the people of 'Slovak' origin in the Nădlac area1997 Analele Banatului. Etnografie 3: 225-30
 • Albina-Maria Zetocha
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Tehnologia restaurării covoarelor 'Cilimurilor' în laboratorul zonal Timişoara1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 343-6
 • L. Agache
*H6/KVQ [ANALELE-]
Mijloace de depozitare a cerealelor şi altor produse agricole în Judeţul Gorj1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 201-5
 • D. Başmatără
*H6/KVQ [ANALELE-]
Olăritul, vechi meşteşug în zona Făget1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 111-22
 • V. Blaj
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Baroque elements in the Romanian traditional architecture1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 209-31
 • A. Buzilă
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Contribuţii cu privire la dogăritul (butnăritul) în Banat1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 143-9
 • V. Cica
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Contribuţii la cunoaşterea istoricului dansului 'Romana'1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 181-92
 • V. Cica
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Information concerning Svabii's household and dwelling1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 193-9
 • S. C. Clepea
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Mişcări de populaţie în Banat oglindite în onomastica unei comune (Belinţ, Judeţul Timiş)1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 67-90
 • S. Dănilă
*H6/KVQ [ANALELE-]
Aportul profesorului G.T. Niculescu-Varone. La cercetarea portului popular românesc1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 355-60
 • N. Dunăre
*H6/KVQ [ANALELE-]
Costum de enclavă. Costum de contact. Bufenii1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 123-41
 • L. Gaga
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Prelucrarea cînepii în Banat1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 97-109
 • E. Grigorescu
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Observaţii cu privire la nomenclatura populară a plantelor1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 91-5
 • V. Ioniţă
*H6/KVQ [ANALELE-]
Zur technischen Ausstattung der banater Landwirtschaft des XVIII. und XIX. Jahrhunderts1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 29-41
 • L. Kakucs
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Consideraţii privind vechimea morilor cu ciutură1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 157-79
 • C. Lupşiasca
 • I. Bejan
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
George Diaconovici, the painter of the churches of Povergina and Batesti1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 233-61
 • D. Pârvulescu
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Der Altkartenbestand des Banater Museums als wissenschaftliche Informationsquelle1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 317-42
 • A. Rădulescu
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Decorul arhitecturii populare bănăţene1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 43-66
 • N. Săcară
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Contribuţii privind metoda de preparare şi prelucrare a pieilor în zona etnografică Lugoj1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 151-5
 • R. Subu-Viţă
*H6/KVQ [ANALELE-]English summary
Contribuţii la studiul culturii populare bănăţene de la sfîrşitul secolului al XIX-lea1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 5-28
 • I. Toşa
*H6/KVQ [ANALELE-]
Der Briefwechsel zwischen Ioachim Miloia und Coriolan Petranu1983 Analele Banatului. Etnografie 2: 307-16
 • A. Turcuş
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
Creatori populari contemporani din Banat. Olarii1981 Analele Banatului. Etnografie 1: 145-66
 • V. Blaj
*H6/KVQ [ANALELE-]French summary
Un valoros complex de industrie populară - morile cu ciutură de pe apa Rudăriei (Banat)1981 Analele Banatului. Etnografie 1: 201-17
 • C. Bucur
*H6/KVQ [ANALELE-]
Aspecte privind ocupaţiile şi meşteşugurile la populaţia de naţionalitate sîrbă din Banat1981 Analele Banatului. Etnografie 1: 189-200
 • V. Cica
*H6/KVQ [ANALELE-]
'Numele de Pociumb' in relaţia structuri sociale - antroponimie într-un sat Bănăţean (Belinţ - Jud. Timiş)1981 Analele Banatului. Etnografie 1: 219-32
 • S. Dănilă
*H6/KVQ [ANALELE-]German summary
 • 1
 • 2