Anthropological Index Online

Rev Mus Hist nat San Rafael.

Current nameRevista del Museo de Historia Natural de San Rafael-Mendoza
AbbreviationRev Mus Hist nat San Rafael.
Place of publicationMendoza, San Rafael
Date1976 (3:1/4)
StatusCurrently indexed.
Notes

Journal name history

NameDatePlace of publicationNotes
Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael-Mendoza1976 (3:1/4)Mendoza, San Rafael