Anthropological Index Online

Download:

Advanced search results

These search results show articles and films where .
TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Døden flytter hjemmefra. Barn i og utenfor begravelser på 1900-tallet2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 23-41
 • Audun Kjus
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Virkelighetskrim. Mysteriers møteplass2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 43-58
 • Helge Ridderstrøm
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 59-81
 • Tove Ingebjørg Fjell
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Kjærlighetens kår. Balladen om Bendik og Årolilja – med blikk på brytningen mellom kvinnens samtykkerett og foreldres råderett ved giftermål2019 Tidsskrift for kulturforskning (1): 83-101
 • Hanne Weisser
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Demokratisk industriarv? Kulturarvifisering og identitet i øvre Telemarks verdensarvområde2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 57-79
 • Steffen F. Johannessen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in thematic issue ‘Fra industri til industriarv’; with introduction by I Birkeland, S F Johannessen and E Schrumpf, 5-12; English summary
Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 81-101
 • Torgeir Rinke Bangstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in thematic issue ‘Fra industri til industriarv’; with introduction by I Birkeland, S F Johannessen and E Schrumpf, 5-12; English summary
I skyggen av den gule røyken. Erfaringer med teater og industri2019 Tidsskrift for kulturforskning (2): 103-10
 • Tor Arne Ursin
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in thematic issue ‘Fra industri til industriarv’; with introduction by I Birkeland, S F Johannessen and E Schrumpf, 5-12; English summary
Fra søstersolidaritet til kulturkrasj.Om hvordan Kvinne kulturfestivalen endret kvinne-bevegelsen2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 5-23
 • Ingrid Birce Müftüoglu
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Eksemplarisk usedelighet. Eilert Sundts bruk av eksempler i Om sædeligheds-tilstanden (1857)2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 25-38
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Aktualisering av legenden om St. Sunniva og øyen Selja: Mellom diktning og historie2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 39-53
 • Torunn Selberg
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Musikalsk nasjonsbygging. Ekspansjon og grenseforhandlinger i Norsk kulturråds musikkpolitikk 1965-20152018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 55-71
 • Heidi Stavrum
 • Ole Marius Hylland
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet? Norske holdninger til vaksinasjon og svineinfluensa-pandemien i 2009 til 20102018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 73-88
 • Karine Aasgaard Jansen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
22. juli-fortellinger og for hand lingen om hva terroren skal bety for fremtiden2018 Tidsskrift for kulturforskning (1): 89-106
 • Claudia Lenz
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Tidene på sidene. Om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-26
 • Sine Halkjelsvik Bjordal
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Troen på ANT i folkloristisk forskning2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 27-43
 • Åmund Norum Resløkken
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Tidene på sidene. Om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-26
 • Sin Halkjelsvik Bjordal
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Troen på folketro. Perspektiver fra ANT i folkloristisk forskning2018 Tidsskrift for kulturforskning (2): 27-43
 • Åmund Norum Resløkken
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
'Men om hun er skyldig, det ved kun Gud i himlen!' Et skråblik på tro og tvivl i norske hekseprocesser2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 7-26
 • Bente Gullveig Alver
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Romerske mirakler og kronede madonnabilder2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 27-40
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 41-54
 • Ingvild Sælid Gilhus
 • Lisbeth Mikaelsson
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Mellom borealisme og orientalisme. Fortellinger og forestillinger om 'de andre' i nordlysturismen2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 55-70
 • Stein R. Mathisen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Ein sieidi si rolle i religionsutøving i samtida. Skiftande tolkingar og tilnærmingar2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 71-84
 • Trude Fonneland
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
'Sluk så for det lort!' Radiomediets betydning for forhandling og konflikter mellem mennesker i et livsløbsperspektiv2017 Tidsskrift for kulturforskning 16 (1): 85-101
 • Anne Leonora Blaakilde
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Et minne i bevegelse. Mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli 20112017 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-29
 • Ingeborg Hjorth
 • Line Gjermshusengen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Nærvær og presentisme. Om synet på fortiden i nyere historieteori2017 Tidsskrift for kulturforskning (2): 31-45
 • Torgeir Rinke Bangstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Loft og kjeller. Det midlertidige og det evige2017 Tidsskrift for kulturforskning (2): 47-61
 • Eva Reme
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Magi på en runepinne fra Bryggen2017 Tidsskrift for kulturforskning (2): 79-95
 • Terje Torgilsteveit
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Inger Christiansen 1937-20172017 Tidsskrift for kulturforskning (2): 118-9
 • Kyrre Kverndokk
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473
'Du må ha troen for å lykkes'. Tro og praksis blant nordnorske kystfiskere i det 21. århundre2016 Tidsskrift for kulturforskning 15 (1): 73-90
 • Harald Beyer Broch
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in thematic issue 'Hverdagens tro og magi i Skandinavien'; English summary
Hva anekdotene rommer. Vilhelm Bjerknes om vitenskap og norsk historie2016 Tidsskrift for kulturforskning 15 (1): 91-102
 • Gunnar Ellingsen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Barsel i berget. Balladen om liti Kjersti og Bergekongen belyst i en sosialhistorisk kontekst, med særlig blikk på en dølgsmålssak i Telemark2016 Tidsskrift for kulturforskning 15 (1): 103-21
 • Hanne Weisser
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Når veggene taler. Gatekunst, graffiti, kalligraffiti og den arabiske våren i Egypt2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 6-21
 • Saphinaz-Amal Naguib
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Krumsabler, krutt og kanoner. Historiske våpensamlinger og moderne museer2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 22-36
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Samlingens poesi2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 37-49
 • Brita Brenna
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Migrasjonens materialitet. Hva to glassklumper og et fotografi kan fortelle om immigranterfaringen2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 50-66
 • Siv Ringdal
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Andres natur i vår kultur. Om å oversette og overse kulturvitenskaplig kunnskapshistorie i kulturteori og økopolitiske allianser i Xingú2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 67-82
 • John Ødemark
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 83-102
 • Audun Kjus
 • Kyrre Kverndokk
 • Leiv Sem
 • Line Esborg
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
'Humaniorakrisa'. Forskningspolitikkens konsekvens?2016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 103-11
 • Bjarne Hodne
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473in issue dedicated to Bjarne Rogan; English summary
Ragnar Ernst Pedersen 1941-20162016 Tidsskrift for kulturforskning (2): 118-20
 • Inger Johanne Lyngø
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473
Gatekunst i Bergen. Møtet mellom urban opprørsidentitet og kommunalt planverk2015 Tidsskrift for kulturforskning (1): 4-17
 • Cathrine G. Grasdal
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Populærmusikk fra Korgen. Rockens rolle sett fra utkanten2015 Tidsskrift for kulturforskning (1): 18-36
 • Ove Larsen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Norsk kirurgi etter etableringen av Theatrum Anatomico-Chirurgicum (1736) og introduksjonen av Laparoskopi (1990)2015 Tidsskrift for kulturforskning (1): 37-55
 • Lise Camilla Ruud
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Norsk kulturhistorie i kontekst - et bidrag til genealogien2015 Tidsskrift for kulturforskning (1): 56-98
 • Bjarne Rogan
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Nasjonal reproduksjon og fornying - kongelige snapshot2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 5-25
 • Trond Bjorli
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 26-41
 • Espen Schaanning
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Da Sørlandet ble Sørlandet. Regionalisme og turisme i første del av 1900-tallet2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 42-61
 • Dag Hundstad
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
I korndemonens bilde - antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utsillingen av 'gammel folketro' på Norsk folkemuseum (1938)2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 62-86
 • Åmund Norum Resløkken
 • John Ødemark
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Museet for menneskets naturhistorie og kulturens naturhistorie. Musée de l'Homme - et ikonisk museum gjenoppstått i Paris2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 87-101
 • Bjarne Rogan
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Kotti & Co - Å ta protesten til gaten2015 Tidsskrift for kulturforskning (2): 102-12
 • Sara Kohne
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary
Antikvarianisme på norsk. Iver Wiels beskrivelse over Ringerike og Hallingdal2014 Tidsskrift for kulturforskning (1-2): 5-18
 • Anne Eriksen
H6/KVT [TIDSSKRIFT-]1502-7473English summary